სტუდენტების მონაწილეობა საერთასორისო გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა საერთასორისო გაცვლით პროგრამაში

საერთაშორისო ახაგაზრდული ორგანიზაცია აისეკ საქართველოს ლოკალურმა კომიტეტმა თავისუფალ უნივერსიტეტში და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა წარმატებით განახორციელეს პარტნიორული შეთანხმება, რაც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში ჩართულობას ეხებოდა;

 
რამდენიმე შესარჩევი ეტაპისა და კონკურსის შედეგად შერჩეული სტუდენტები ზურაბ მურაკაშვილი და მეგი თურუდიში 6 კვირით გაემგზავრნენ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და პროექტის მაშტაბით იმუშავებენ ისეთ თემებზე როგორციაა: პროექტის მენეჯმენტი, ტრეინინგი და ფასილიტაცია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ადამინური რესურსების მენეჯემენტი და ა.შ. პროექტი 50 % დაფინანსებულია აისეკის მიერ. უნივერსიტეტის სტუდენტთა პროექტში მონაწილეობის ხარჯები უზრუნველყო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა.
 
აისეკი კვლავ გეგმავს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტთან წარმატებული თანამშრომლობის გაგრძელებას და მომავალში კიდევ უფრო მეტ სიახლეს შესთავაზებს სტუდენტებს.