მირანდა გურგენიძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მირანდა გურგენიძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - მირანდა გურგენიძის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის სამართლებრივი რეგულირება“.

 

იხილეთ რეზიუმე