უნივერსიტეტის მკვლევართა, დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა სტატიების პუბლიკაცია ევროპულ სამეცნიერო ჟურნალში (ESJ)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტის მკვლევართა, დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა სტატიების პუბლიკაცია ევროპულ სამეცნიერო ჟურნალში (ESJ)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ევროპულ სამეცნიერო ინსტიტუტს (მაკედონია) შორის დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში ევროპულმა სამეცნიერო ინსტიტუტმა უნივერსიტეტს შესთავაზა ერთობლივი საერთაშორისო პროექტის განხორციელება. პროექტის ფარგლებში გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მკვლევართა, დოქტორანთტა და მაგისტრანტთა სტატიები გამოიცა ევროპული სამეცნიერო ჟურნალის 2012 წლის თებერვლის სპეციალურ გამოცემებში (ტომი 8, # 2). 

http://www.eujournal.org/archivev8n2.html  პროექტის 50 პროცენტი დაფინანსდა ევრობული სამეცნიერო ჟურნალის მიერ.