სემინარის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სემინარის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის  406-ე აუდიტორიაში   სასემინარო თემა დაიცვეს    სამართლის სკოლის დოქტორანტებმა:

 

1.       გიორგი შაშიაშვილმა

თემის სათაური: „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის  დასაბუთების ზოგიერთი საკითხი საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის მიხედვით“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი თოდრია

დაცვა შეფასდა 74 ქულით (C)

2.       მაიზერ ჩანქსელიანმა

თემის სათაური: „სასჯელის მიზნებისა და სახეების ევოლუცია“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი თოდრია

დაცვა შეფასდა 73 ქულით (C)

3.       იოსებ მამესწარაშვილმა

თემის სათაური: „დამამძიმებელ გარემოებაში  ჩადენილი განზრახ მკვლელობის თავისებურება“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ გამყრელიძე.

დაცვა შეფასდა 72 ქულით (C).