საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი უნივერსიტეტის შესახებ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი უნივერსიტეტის შესახებ

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ უნივერსიტეტს გამოუგზავნა მადლობის წერილი იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდების დახმარებისთვის Erasmus Mundus (ერაზმუს მუნდუსის) პროგრამაში ჩართვისთვის.

წერილი