ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტების საბაკალავრო დიპლომის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტების საბაკალავრო დიპლომის დაცვა

15 და 15 ივლისისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტების საბაკალავრო დიპლომის დაცვა შედგა. წარმოდგენილი იყო 20 სტუდენტის ნამუშევარი. კომისიის თავმჯდომარე მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი პროფესორი დავით ჩარკვიანი იყო, კომისიის წევრები იყვნენ: ფსიქოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი დავით ძიძიგური, უნივერსიტეტის პროფესორი ანდრო კანდელაკი, უნივერსიტეტის პროფესორი მარინა ბალიაშვილი, აკადემიის წევრ კორესპოდენტი, პროფესორი ირაკლი იმედაძე, ასოცირებული პროფესორი თემურ ბზალავა, უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი რევაზ კორინთელი, კომისიაში ასევე შედიოდნენ დიპლომების ხელმძღვანელები, უნივერსიტეტის პროფესორები: მანანა გაბაშვილი, თინა ჩხეიძე, რუსუდან მხეიძე და მზია გომელაური.