მეთიუ კრანდალის საჯარო ლექცია „ უკრაინის კონფლიქტი“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მეთიუ კრანდალის საჯარო ლექცია „ უკრაინის კონფლიქტი“


2022 წლის 26 აპრილს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის ჩატარდა ონლაინლექცია „უკრაინის კონფლიქტი“, რომელსაც უძღვებოდა ტალინის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ასოცირებული პროფესორი, მეთიუ კრანდალი.

 

ლექციაზე პროფესორმა კრანდალმა მიმოიხილა რუსეთ-უკრაინის ომის სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები; ისაუბრა უკრაინისადმი სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის, ესტონეთის მხარდაჭერის პოლიტიკის შესახებ; შეაფასა შექმნილ ვითარებაში მცირე სახელმწიფოების, კერძოდ, საქართველოსა და მოლდავეთის მდგომარეობა და მოსალოდნელი საფრთხეები და ლექციის მონაწილე პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს გაუზიარა თავისი მოსაზრებები მსოფლიოში შექმნილ ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით.

 

 ლექცია მიმდინარეობდა ინგლისურ ენაზე.

 

ლექციის დასასრულს პროფესორმა უპასუხა დასმულ შეკითხვებს.