ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორმა, პროფესორმა თენგიზ ირემაძემ და ინსტიტუტის კულტურის მეცნიერებათა განყოფილების გამგემ, პროფესორმა ლალი ზაქარაძემ მონაწილეობა მიიღეს 24–26 სექტემბერს ქ. ბათუმში გამართულ ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში.

 

პროფესორმა თენგიზ ირემაძემ წაიკითხა მოხსენება თემაზე:

 

„ნეოპლატონური მოძღვრება სულის შესახებ და მისი ბიბლიური ტრანსფორმაცია იოანე პეტრიწთან“

 

პროფესორ ლალი ზაქარაძის მოხსენების თემა იყო:

 

„ქრისტიანული ფილოსოფია შუა საუკუნეების ქართულ და ბიზანტიურ ტრადიციაში (იოანე პეტრიწი და გრიგორი პალამა)“