ირაკლი ლაგვილავას დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ირაკლი ლაგვილავას დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ირაკლი ლაგვილავას დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „ადამიანის კრიმინალური ექსპლუატაცია, კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი დახასიათება და პრევენციის საკითხები“.

 

იხილეთ რეზიუმე