სწავლა დაიწყო

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლა დაიწყო

20 ოქტომბერს სწავლა დაეწყოთ სამართლის სკოლის, ბიზნესისა და მართვის სკოლის და საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის სტუდენტებს. სწავლება მიმდინარეობს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ახალ სასწავლო კორპუსში შემდეგ მისამართზე: დავით აღმაშენებელის ხეივანი, მე-13 კმ.