გამოქვეყნდა საერთაშორისო კონფერენციის „მედია და განათლება“ მასალები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გამოქვეყნდა საერთაშორისო კონფერენციის „მედია და განათლება“ მასალები


გამოქვეყნდა გრუნის, პრაღის ეკონომიკისა და ბიზნესის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ხარკოვის, პეტრე ვასილენკოს სახელობის უნივერსიტეტის, მიერ ერთობლივად ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის -„მედია და განათლება“, მასალები.  რედაქტორები: იან ხრომი და კატერჟინა ბერკოვა.

 

კონფერენციის მუშაობაში გრიგოლ რობაქიძის  სახელობის უნივერსიტეტიდან მონაწილეობდნენ:  თამარ გაგოშიძე - ასოცირებული პროფესორი, გოჩა ოჩიგავა - ასოცირებული პროფესორი, ელისო ჩაფიძე - მოწვეული პროფესორი, როზმარინა დუბოვსკა - საპატიო დოქტორი,  ლანა ყურაშვილი - დოქტორანტი.

 

გრუნის მხრიდან საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო გარანტორებს წარმოადგენდნენ: საპატიო დოქტორი როზმარინა დუბოვსკა და ასოცირებული პროფესორები: ამირან მოსულიშვილი, გიორგი მირიანაშვილი და გოჩა ოჩიგავა.

 

გრუნი თანამშრომლობისთვის მადლობას უხდის ბატონ იან ხრომის და ქალბატონ როზმარინა დუბოვსკას. ასევე, კონფერენციის თითოეულ მონაწილეს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტიდან.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://www.media4u.cz/mav/9788087570609.pdf

 

სამეცნიერო კვლევების მართვის ცენტრი

Dive into the world of online slots with Penalty Shoot-Out by Evoplay Entertainment, a game making waves among casino enthusiasts. In this exploration, we'll uncover its key features, gameplay mechanics, and what sets it apart from the rest. This exhilarating online slot, developed by Evoplay Entertainment, aims to provide players with an immersive football-themed experience, delivering both entertainment and the potential for significant wins. Get ready to discover why Penalty Shoot-Out page deserves a prime spot in your gaming repertoire.