ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ერთი სტუდენტის წარმატება
03/08/2020
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
27/07/2020
ვიდეოინტერვიუ: „მსოფლიოს ახალი ეკონომიკური წესრიგი - რეალობა და პერსპექტივები“
17/07/2020
თანამშრომლობა სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს შორის
16/07/2020
სტუდენტის ბლოგი: „მინდა ყველაფერი ჩვეულ წესრიგს დაუბრუნდეს“
13/07/2020
მედიცინის ვებინარი: „COVID-19 – გლობალური გამოწვევა და პერსპექტივები“
08/07/2020
ვებინარი: „COVID-19-ის ზეგავლენა საქართველოს სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროებზე“
04/07/2020
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვიქტიმოლოგიის აქტუალური საკითხები“
03/07/2020
გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა
01/07/2020
უნივერსიტეტის პროფესორი მერაბ ტურავა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს
27/06/2020
საერთაშორისო აკრედიტაციის ტრენინგი
23/06/2020
„საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სპეციალური გამოცემა საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი რეგულირების საკითხებს მიეძღვნა
20/06/2020
გასვლითი პრაქტიკული მეცადინეობა ექსკურსიათმცოდნეობაში
16/06/2020
გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში მედიაციის ცენტრი დაარსდება
15/06/2020
ჟურნალი „ქართული ემიგრაცია“
14/06/2020
 1 2 3 Next  Last ›