პროფესიული განვითარების ტრენინგი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესიული განვითარების ტრენინგი


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გრძელდება პერსონალის პროფესიული განვითარების ფარგლებში დაგეგმილი ტრენინგების ციკლი.

 

2024 წლის 29 მარტსა და 22 აპრილს გაიმართა რიგით მესამე ტრენინგი თემაზე: კვლევითი გრანტის მოძიება და კვლევის ორგანიზება, რომელსაც უძღვებოდა გოჩა ოჩიგავა - სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.

 

ტრენინგის ჩატარებას საფუძვლად დაედო პერსონალის გამოკითხვის შედეგები. მასში გათვალისწინებულ იქნა პერსონალის ინტერესები და განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

  • საუნივერსიტეტო საგრანტო მხარდაჭერის ფარგლებში კვლევების დაგეგმვა;
  • საქართველოში პოპულარული ფონდები, ცენტრები (კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებები);
  • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ევროპული თანამშრომლობის ასოციაცია და საქართველო;
  • პრიორიტეტული მიდგომები კვლევის დაგეგმვის პროცესში;
  • პრობლემები, რომლებიც იკვეთება საგრანტო პროექტზე მუშაობის დროს.

 

ტრენინგის მუშაობაში მონაწილეობდა ბათუმის წარმომადგენლობის პერსონალი ონლაინ ფორმატით, სულ 40-მდე დოქტორანტი, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.