საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “მედია და განათლება - 2023“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “მედია და განათლება - 2023“


გრუნის მონაწილეობით, წელს მეორედ ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "მედია და განათლება - 2023".

 

27 დეკემბერს, კონფერენციის მუშაობაში, დისტანციური წესით, მონაწილეობა მიიღეს გრუნის პროფესორებმა: თამარ გაგოშიძემ, ელისო ჩაფიძემ და გოჩა ოჩიგავამ.

 

მომხსენებლები მედიისა და განათლების სფეროში წამოჭრილ ისეთ აქტუალურ საკითხებს შეეხნენ, რომელთა გადაწყვეტა მოითხოვს სახელმწიფო უწყებებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას, ინტერდისციპლინურ მიდგომას, სხვადასხვა მიმართულებით, სტატისტიკის წარმოებას/განახლებას, სამოქალაქო განათლების კუთხით, ცოდნის დონის ამაღლებას, პოლიტიკური დისკურსის ფუნქციურ-ენობრივი ასპექტებისა და მედიის როლის განსაზღვრას პოლიტიკაში, ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების დაცვას და სხვ.

 

საკონფერენციო მასალები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

http://www.media4u.cz/mav/9788087570623.pdf