გრუნის სახელით საერთაშორისო ჟურნალში კიდევ ერთი სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნდა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნის სახელით საერთაშორისო ჟურნალში კიდევ ერთი სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნდა

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში - DIZZW, გრუნის საგრანტო პროექტის ფარგლებში, გამოქვეყნდა ამავე უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორის, ხატია თანდილაშვილის სტატია. ავტორმა გააშუქა ისეთი პრობლემური საკითხები, როგორებიც არის: დანაშაულის მსხვერპლთა უფლებები, სისხლის სამართლის საქმეებზე წვდომის წინაპირობა, დაზარალებულად აღიარების საკითხი. ნაშრომში გაანალიზებულია ევროპული, საერთაშორისო სტანდარტები. დიდი ადგილი აქვს დათმობილი შედარებით ანალიზს.