საჯარო ლექცია: “ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება"

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო ლექცია: “ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება"


2023 წლის 18 დეკემბერს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა საჯარო ლექცია: “ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება".

 

ლექციას უძღვებოდა უსაფრთხოების სფეროს მკვლევართა ასოციაციის თავმჯდომარე. სამართლის დოქტორი, პროფესორი ბესიკ ობოლაძე.

 

მოწვეულმა სტუმარმა ისაუბრა სამოქალაქო თავდაცვის სწავლების მნიშვნელობისა და სახელმწიფო და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. ასევე, მოიყვანა პრაქტიკული მაგალითები, რომლებიც დაკავშირებულია ზოგიერთ ქვეყანაში (აშშ, ისრაელი, შვედეთი) შეიარაღებული ძალების სამსახურში ქალთა მონაწილეობასთან.

 

სტუდენტება დასვეს კითხვები და მიიღეს მათზე ამომწურავი პასუხები. გამოითქვა ამ მიმართულებით საჯარო ლექციების მომავალში ჩატარების სურვილიც.

 

პროექტი ხორციელდება გრუნის სამეცნიერო კვლევების მართვის ცენტრისა და სამართლის სკოლის ორნაგიზებით, გრუნისა და უსაფრთხოების სფეროს მკვლევართა ასოციაციას შორს დადებული მემორანდუმის საფუძველზე.