საზღვრისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრები სტუდენტების დაფინანსება!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საზღვრისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრები სტუდენტების დაფინანსება!

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის აქტიური სტატუსის მქონდე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების დაფინანსებას.

 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა სწავლის დაფინანსებისთვის განცხადებები მიიღება მხოლოდ ელექტრონულ პორტალზე http://socreg.mes.gov.ge 2023 წლის 14 დეკემბრიდან 29 დეკემბრის ჩათვლით.

 

დეტალური ინფორმაცია პროგრამისა და ელექტრონულად განცხადების წარდგენის შესახებ, განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე www.mes.gov.ge, ბანერში - „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსება“.

 

 

საკონტაქტო პირი: დავით თარაშვილი: d.tarashvili@gruni.edu.ge; ტელ: +995 32 38 44 06 (126)