სტუდენტურ ორგანიზაცია BITISI - გრუნის პარტნიორი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტურ ორგანიზაცია BITISI - გრუნის პარტნიორი


2023 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმდა მემორანდუმი გრუნისა და სტუდენტურ ორგანიზაცია BITISI -ს შორის.

 

თანამშრომლობა მიზნად ისახავს ერთობლივი პროექტების, მათ შორის, კონფერენციების, ვორქშოპების, სემინარების, ტრენინგებისა და სხვა სასწავლო-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზებას.

 

მხარეები, აგრეთვე, შეთანხმდნენ ყოველსემესტრულად სტუდენტური სტაჟირებების ორგანიზებას, 5 სტუდენტის მონაწილეობით.