თბილისის მერია იწყებს სტუდენტების დაფინანსებას!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თბილისის მერია იწყებს სტუდენტების დაფინანსებას!

თბილისის მერია სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და შშმ სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით 1 თებერვლიდან 1 მაისის ჩათვლით იწყებს განცხადებების მიღებას.

 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების დეტალები იხილეთ დანართში.

 

დანართი