დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები გამოცდები ჩატარდება:

 

რეფერატის ან გამოცემული ნაშრომის დაცვა - 2022 წლის 17 ოქტომბერს, შესაბამის სკოლებში

 

სამართლის სკოლა:

სამართალი - 17:00 საათზე; აუდიტორია № 102

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

ბიზნესის ადმინისტრირება - 11:00 საათზე; აუდიტორია № 102

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა:

საჯარო მმართველობა - 16:00 საათზე; აუდიტორია № 102

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

პილიტიკური ფილოსოფია - 16:00 საათზე; აუდიტორია № 203

 

 

გამოცდა უცხო ენაში (ინგლისური/გერმანული) ყველა პროგრამაზე, ჩატარდება – 2022 წლის 18 ოქტომბერს, 11:00 საათზე; აუდიტორია №102

 

უცხო ენის გამოცდისაგან თავისუფლდებიან ის აპლიკანტები, რომლებიც წარმოადგენენ სერტიფიკატს სტანდარტიზებული ტესტირების შედეგების შესახებ არანაკლებ B2 დონის შეფასებით ან სწავლობდნენ და აკადემიური ხარისხი მინიჭებული აქვთ უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ.

 

შედეგების გამოქვეყნება - 2022 წლის 19 ოქტომბერს.

 

ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და დოქტორანტობის კანდიდატს შორის - 2022 წლის 24 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით, 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3 (აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ.)

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)