აშშ-ს საელჩოს ვებინარი აკადემიური პერსონალისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აშშ-ს საელჩოს ვებინარი აკადემიური პერსონალისათვის


მ/წ 6 ოქტომბერს, საქართველოში აშშ-ის საელჩოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მონაწილეობით ჩატარდა ვებინარი, რომლის მიზანი იყო გრუნის პროფესორ-მასწავლებლებისთვის საელჩოს მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამების ორგანიზაციული და შინაარსობრივი ასპექტების გაცნობა. ვებინარი ხელს შეუწყობს პერსონალის პროფესიულ განვითარებას, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას.

 

პროგრამების კოორდინატორმა, თეა კუჭუხიძემ, დაწვრილებით ისაუბრა აკადემიური პერსონალისთვის განკუთვნილი პროგრამების შესახებ, იმ მოთხოვნებზე, ვალდებულებებსა და უფლებებზე, რომელთა შესრულება პროგრამაში მონაწილეობისათვის არის საჭირო.

 

განიხილეს პროგრამები:

ვებინარის ბოლოს დამსწრეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ პასუხი მათთვის სასურველ კითხვებზე.