25 საუკეთესო სტუდენტს შორის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


25 საუკეთესო სტუდენტს შორის


დიდი ხანია, რაც ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა მედიცინის პროგრამის კურსდამთავრებულთა აბსოლუტური უმრავლესობის, პირველსავე მცდელობით, პოსტდიპლომური გამოცდების - FMGE MCI და NMC - წარმატებით ჩაბარება. წლევანდელი წელი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი ერთ-ერთი კურსდამთავრებული რაჯნეშ ხურანა, ინდოეთის მასშტაბით, 25 საუკეთესო სტუდენტთა შორის დასახელდა.

 

გრუნი ულოცავს რაჯნეშ ხურანას და წარმატებას უსურვებს მისი კარიერის გზაზე.

 

ეს მოვლენა გრუნის კიდევ ერთი გამარჯვება და მედიცინის სკოლის პროფესორ-მასწავლებლების დამსახურებაა, რისთვისაც ადმინისტრაცია მათ მადლობას უხდის.