ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო იწყებს სტუდენტური პროექტების დაფინანსებას

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო იწყებს სტუდენტური პროექტების დაფინანსებას

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო (AUF) 2021-2025 წლების ერთ-ერთი სტრატეგიის - „სტუდენტური ცხოვრება“, ფარგლებში იწყებს სტუდენტური პროექტების დაფინანსებას:

 

შემოთავაზებული ფრანგულენოვანი პროექტები მოიცავს ინოვაციურ აქტივობებს შემდეგ თემებთან დაკავშირებით:

  • დემოკრატიის ხელშემწყობი აქტივობები;
  • ჯანმრთელობასთან, მიგრაციასთან, გარემოს დაცვასა და მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული აქტივობები;
  • კულტურული ღონისძიებები;

 

პროექტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 20 მარტი.

 

შენიშვნა: ყველა შემოთავაზებული საპროექტო აქტივობა უნდა დასრულდეს 2023 წლის 1 მარტამდე.

 

პროექტის ფარგლებში დასაშვები აქტივობები შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად: საინფორმაციო დღეები, ვებინარები, კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, ტრენინგი, შეჯიბრებები, სემინარები, ვორქშოფები, კულტურული, სოციალური და სპორტული აქტივობები, საველე ვიზიტები.

 

AUF-ის გრანტი მოიცავს პროექტის აქტივობების განხორციელებასთან დაკავშირებულ დაფინანსებას: სარეკლამო და საკომუნიკაციო მასალა, საოფისე აღჭურვილობა/საკანცელარიო ინსტრუმენტები, ტრენერის საფასური, პრიზები, მცირე კომპიუტერული აღჭურვილობა ან საჭირო თანხა, რომელიც აუცილებლად და პირდაპირ არის დაკავშირებული დაგეგმილი აქტივობების მიმდინარეობასთან.

 

პროექტისთვის მინიჭებული AUF გრანტი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 1000 ევრომდე; პროექტი არ ზღუდავს რამდენიმე პარტნიორისგან შედგენილ თანადაფინანსებას.

 

მეორე პროექტი:

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო (AUF), პროფესიული ინტეგრაციის მიზნით, იწყებს სტუდენტების პროფესიული სტაჟირების დაფინანსებას საზღვარგარეთ.

 

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 21 მარტამდე.

 

საერთაშორისო პროფესიული სტაჟირების მობილობის დაფინანსება გაიცემა 1-დან 3 თვემდე ვადით, რომელიც განხორციელდება 2022 წლის 18 აპრილიდან 17 დეკემბრის ჩათვლით.

 

სტაჟირება უნდა იყოს კანდიდატის საუნივერსიტეტო კურსის ნაწილი.

 

კანდიდატებმა თავად უნდა მოძებნონ და წარადგინო/დაასახელონ მასპინძელი სტრუქტურა, რომლის ძირითად სამუშაო ენას ფრანგული წარმოადგენს.

 

AUF-ის მხარდაჭერა მოიცავს ტრანსპორტს, ყოველთვიურ დახმარებას და ჯანმრთელობის დაზღვევას.