დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

იხილეთ დოქტორანტობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს შესარჩევი კონკურსი და მოიპოვეს ჩარიცხვის უფლება:

 

სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და დოქტორანტობის კანდიდატს შორის - 2021 წლის 28 სექტემბრს 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)