გაცვლითი პროგრამები პოლონეთში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გაცვლითი პროგრამები პოლონეთში

იან კოხონოვსკის უნივერსიტეტი (პოლონეთი), ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, აგრძელებს თანამშრომლობას გრიგოლ რობაქიძის უნივერსტეტთან და სტუდენტებს სთავაზობს ორ გაცვლით პროგრამას:

  1.  Erasmus+ -ის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს სრულ დაფინანსებას, როგორც სწავლის, ისე სამოგზაურო და ცხოვრების ხარჯებს;
  2. დამოუკიდებელი ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც აფინანსებს მხოლოდ სწავლას. 

 

Erasmus + -ის პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ:

  • ბიზნესისა და მართვის სკოლის ყველა მიმართულების სტუდენტს;
  • ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლის მხოლოდ ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების სტუდენტებს.

 

მეორე პროგრამაში ჩართვა, რომელიც აფინანსებს მხოლოდ სწავლას, შეუძლიათ შემდეგი მიმართულებების სტუდენტებს:

  • მედიცინა;
  • ბიზნესი და მართვა;
  • ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები (ფსიქოლოგია, ჟურნალისტიკა და მას. კომუნიკაცია)

 

აუცილებელი მოთხოვნა: სტუდენტი უნდა ფლობდეს B 2 დონის ინგლისურს და ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება. 

 

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა 24 ივნისის ჩათვლით უნდა განაცხადონ მეილზე: international@gruni.edu.ge

 

ინგლისურ ენაში გასაუბრება დაიგეგმება ინდივიდუალურად ონლაინ ფორმატით, Zoom -ის ან Google meet, პლატფორმის საშუალებით.