საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის (ქართულ-გერმანულ ერთობლივი) სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის (ქართულ-გერმანულ ერთობლივი) სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ცხადდება რიგგარეშე შიდა მობილობა საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის (ქართულ-გერმანული ერთობლივი) სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის, პროგრამული აკრედიტაციის ვადის ამოწურვის გამო, საჯარო მმართველობის პროგრამაზე გადასასვლელად. 

 

რიგგარეშე შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე სტუდენტებმა, მ/წ 25 დეკემბრიდან 26 დეკემბრის ჩათვლით, განცხადება (იხ.ფორმა) აკადემიურ ცნობასთან (ნიშნების ფურცელი) ერთად, უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე:

info@gruni.edu.ge

p.beridze@gruni.edu.ge

 

საყურადღებოა!

აკადემიური ცნობის (ნიშნების ფურცელი) წარმოდგენა არ ესაჭიროებათ I სემესტრის სტუდენტებს.

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)