სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის საშემოდგომო ეტაპი იწყება!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის საშემოდგომო ეტაპი იწყება!

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-13 ეტაპს.

 

პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს/კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ სტაჟირება გაიარონ სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურში.

 

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ:

  • ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს;
  • მაგისტრატურის სტუდენტებს;
  • დოქტორანტურის სტუდენტებს;
  • კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც დაასრულეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა და არ არის გასული 2 (ორი) წელი;

 

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელი პირობაა:

  • მაღალი აკადემიური მოსწრება, რაც დასტურდება GPA-ით (მინიმუმ 3.0 და მეტი);
  • პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ თანხმობის განაცხადზე ხელმოწერა.

 

თანხმობის შესახებ განაცხადი:

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველები მიმდინარე წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან 19:00 საათამდე უნდა მობრძანდეთ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგული კვლევის სამსახურში და ხელი მოაწეროთ თანხმობის განაცხადს.

 

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ ის სტუდენტები/კურსდამთავრებულები, ვინც ერთხელ უკვე ისარგებლა ამ პროგრამით.

 

დამატებით ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საჯარო სამსახურის ბიუროს ცხელ ხაზს, ან უნივერსიტეტის წარმომადგენელს:

 

ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 197755

 

საკონტაქტო პირი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგული კვლევის სამსახური.

ელ. ფოსტა: m.lomia@gruni.edu.ge

მობილური: 599 776 771