ტრენინგი აკადემიური პერსონალისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ტრენინგი აკადემიური პერსონალისათვის


7-8 დეკემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბათუმის წარმომადგენლობაში დასრულდა ტრენინგის - „ეფექტური საქმიანი კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე“, პირველი ეტაპი.

 

ტრენინგკურსის მიზანი იყო მსმენელები ინგლისურ ენაზე გაცნობოდნენ ეფექტური საქმიანი კომუნიკაციის თავისებურებებს და შეეძინათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები.

 

ტრენინგის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა ბიზნესინგლისური ენის B2 დონის კომპეტენციის მქონე პროფესორ-მასწავლებლები;

 

მოდულის დასასრულს ჩატარდა შემაჯამებელი ტესტირება.

 

ტესტირების შედეგების შესაბამისად, მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

 

ტრენინგს უძღვებოდა უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენების მიმართულების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის დოქტორი თამარ დოლიძე.