აიბი „ მთიების“ უფროსკლასელთა იმიტირებული გამოცდის შედეგები ზოგად უნარებში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აიბი „ მთიების“ უფროსკლასელთა იმიტირებული გამოცდის შედეგები ზოგად უნარებში

დასრულდა აიბი „მთიების“ უფროსკლასელთათვის ზოგად უნარებში ჩატარებული იმიტირებული გამოცდის შედეგების შემოწმება.

 

მოსწავლეების ნამუშევრებთან დაკავშირებით კონსულატაცია პროფესორ მაია გოგიაშვილთან გაიმართება ხუთშაბათს, 23 მაისს, 11.00-დან 16.00 საათამდე,

 

აუდიტორია №113.

 

ზოგად უნარებში იმიტირებული გამოცდის შედეგები