მობილურ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მობილურ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მობილობის მსურველი სტუდენტები, აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე  წერილობითი განცხადების დასადასტურებლად, 13 თებერვალს 12-00 საათიდან 15-00 საათამდე, გამოცხადდით უნივერსიტეტის თბილისისა და ბათუმის შემდეგ მისამართებზე:

თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

ბათუმი, თამარ მეფის ქუჩა №60

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)