პროფესორის საახალწლო საჩუქარი სამართლის სკოლის სტუდენტებს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესორის საახალწლო საჩუქარი სამართლის სკოლის სტუდენტებს


საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორმა - ზურაბ ძლიერიშვილმა, სტუდენტებს საახალწლო საჩუქრად თავისი უახლესი გამოცემა - „ ჩუქება და სამისდღეშიო რჩენა“, ავტოგრაფით უსახსოვრა.

 

მონოგრაფია, რომელიც შედარებითი სამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით განიხილავს ჩუქებასა და სამისდღეშიო რჩენასთან დაკავშირებულ თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის საკითხებს, დიდ დახმარებას აღმოუჩენს სტუდენტებს კერძოსამართლებრივი კომპეტენციების გაღრმავების საქმეში.

 

 

საკონტაქტო პირი: ია ხურციძე - i.khurtsidze@gruni.edu.ge