სამაგისტრო გამოცდა/გასაუბრების შედეგები სპეციალობაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამაგისტრო გამოცდა/გასაუბრების შედეგები სპეციალობაში

 

სამაგისტრო გამოცდა/გასაუბრების შედეგები სპეციალობაში:

 

სამართალი

ბიზნესის ადმინისტრირება

მასობრივი კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა (ქართულ-გერმანული ერთობლივი)

 

სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2018 წლის 21 სექტემბერიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა).