ახალი საერთაშორისო ურთიერთობები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ახალი საერთაშორისო ურთიერთობები

ჩვენი უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირქტორის, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორის, მალხაზ ბაძაღუას ინიციატივით 2017 წელს, საქართველოში დაარსდა კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია. ამერიკის კრიმინოლოგთა საზოგადოებამ, რომელთანაც უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტს დიდი ხნის პარტნიორული ურთიერთობა აქვს, თავის საინფორმაციო ჟურნალში დაბეჭდა ინფორმაცია ამ აკადემიის შესახებ და პროფესორ მალხაზ ბაძაღუას საკონტაქტო მონაცემები თანამშრომლობის შემდგომი გაფართოების მიზნით.

 

უნივერსიტეტი მოხარულია ამერიკელი კოლეგების ინიციატივის გამო და ყოველმხრივ შეუწყობს ხელს ამ თანამშრომლობის განვითარებას.

 

ASC DIC 2018 Summer Newsletter

 

 

საკონტაქტო პირი: თამარ თავხელიძე t.tavkhelidze@gruni.edu.ge