სამაგისტრო გამოცდის საკონკურსო შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამაგისტრო გამოცდის საკონკურსო შედეგები

სამაგისტრო გამოცდის საკონკურსო შედეგები:

 

სამართალი

ბიზნესის ადმინისტრირება

საჯარო-გერმანული

საჯარო-გერმანული (ბათუმი)

მასკომუნიკაცია

 

 

შეგახსენებთ!

სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2017 წლის 22 სექტემბერიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა).

საკონტაქტო პირი: სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი: ფიქრია ბერიძე ტელ. 238 44 06 (107); ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge