სწავლა ნანტის უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლა ნანტის უნივერსიტეტში


გრიგოლ გრობაქიძის უნივერსიტეტსა და ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს (საფრანგეთი) შორის დადებული მემორანდუმის საფუძველზე, სამართლის  სკოლის სტუდენტი დავით დუდაშვილი 2017 წლის 31 აგვისტოდან, ერთი სემესტრით, სასწავლებლად გაემგზავრა ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

 

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს გადაეცემა სერთიფიკატი - დაგროვილი კრედიტები ჩაეთვლება სასწავლო დატვირთვაში და აისახება დიპლომის დანართში.

 

საფრანგეთში სწავლა, მემორანდუმის ფარგლებში, დაფინანსებულია ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ.

 

 

საკონტაქტო პირი: თამარ გაგოშიძე; 571 270 011; ელ.ფოსტა: t.gagoshidze@gruni.edu.ge