მიხეილ ჭელიძის მასტერკლასი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მიხეილ ჭელიძის მასტერკლასი


102-ე აუდიტორიაში ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტებისათვის მასტერკლასი თემაზე: გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა საქართველოში ჩაატარა აუდიტორული კომპანია ფინანსური ოფისის მმართველმა, საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტმა მიხეილ ჭელიძემ.

 

განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია მოგების გადასახადით დაბეგვრის ე.წ. ესტონურმა მოდელმა. სტუდენტები აქტიურად ჩაერთვნენ სხვადასხვა ქეისის ამოხსნაში საკუთარი, დასაბუთებული ვერსიებით.

 

 

საკონტაქტო პირი: თამარ გამსახურდია t.gamsakhurdia@gruni.edu.ge