პოლონეთიდან საქართველოში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პოლონეთიდან საქართველოში


ერაზმუს+ (Erasmus+) გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი თამთა ნარსია, რომლებიც 5 თვის განმავლობაში სწავლობდა ლაზარსკის უნივერსიტეტში (პოლონეთი), დაბრუნდა საქართველოში.

 

სტუდენტის სწავლა, მგზავრობა და ცხოვრება დააფინანსა ევროკავშრის პროექტმა, ხოლო დაგროვილი კრედიტები აღიარა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა.

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია თამთა ნარსიას ულოცავს საერთაშორისო მობილობის მაღალი აკადემიური შედეგებით დასრულებას.

 

სტუდენტის შთაბეჭდილებები

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე n.kemertelidze@gruni.edu.ge