ტრენინგები გერმანიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ტრენინგები გერმანიაში


ბერლინში, AEGEE Berlin-ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებმა ნიკა კოღუამ და ივანე გოგიამ. ისინი დაეუფლნენ პროექტის ბიუჯეტის შედგენას, რისკების შეფასებას, ლიდერობას, საჯარო გამოსვლების ხელოვნებას, PR, ლოჯისტიკას, ფონდების მოძიების ტექნოლოგიას, პროექტის შეფასებას, ინკლუზიას.

 

ტრენინგი გაიმართა საზაფხულო უნივერსიტეტის ფორმატის ფარგლებში.

 

 

საკონტაქტო პირი: პროფ. ვასილ კიკუტაძე ელ.ფოსტა: v.kikutadze@gruni.edu.ge