ტარიელ ზივზივაძის ლექცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ტარიელ ზივზივაძის ლექცია


ბიზნესის და მართვის სკოლის მაგისტრანტებისთვის მოძრაობა KAR.GE-ს დამფუძნებელმა, ბიზნეს კონსულტანტმა, ტრენერმა ტარიელ ზივზივაძემ ჩაატარა ღია ლექცია თემაზე: რატომ ვყიდულობთ ქართულს? რაციონალური დასაბუთება.

 

შეფასებულ იქნა ქართული წარმოების არსებული მდგომარეობა და მისი მომავალი განვითარების პერსპექტივა. ლექცია წარიმართა ინტერაქტიული ფორმატით, მაგისტრანტების მხრიდან დაისვა ბევრი საინტერესო შეკითხვა, გამოითქვა არასტანდარტული მოსაზრებები, დაიგეგმა სხვადასხვა პიარ აქციაში მონაწილეობა და სხვ.

 

 

საკონტაქტო პირი: პროფ. ვასილ კიკუტაძე, v.kikutadze@gruni.edu.ge