მერაბ მეტრეველის პრეს-კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მერაბ მეტრეველის პრეს-კონფერენცია


ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის პროგრამის სასწავლო კომპონენტის ფარგლებში - პრეს-კონფერენციის მოდელირებაშედგა ჟურნალისტ მერაბ მეტრეველის პრეს-კონფერენცია თემაზე: ჩვენი დროების თავისებურებები. სტუმარმა ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესის, პროფესიული სტანდარტებისა და არსებული საგარეო გამოწვევების შესახებ...

 

სტუდენტები განსაკუთრებით დაინტერესდნენ არჩევნებთან დაკავშირებული მოვლენებით, ახალი პოლიტიკური პარტიების შექმნის თავისებურებებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებით.

 

სტუმარმა ამომწურავი პასუხი გასცა სტუდენტთა შეკითხვებს.