მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი


25 სექტემბერს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2016“, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია „სამართლის განვითარება თანამედროვე საქართველოში“. კონფერენციაში მონაწილეობდენენ გრიგოლ რობაქიძის  უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის დოქტორანტები.

 

კონფერენციამ საქმიან ვითარებაში ჩაიარა.