საკონსულტაციო ცენტრის პრეზენტაცია სიღნაღში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საკონსულტაციო ცენტრის პრეზენტაცია სიღნაღში


2016 წლის 20 აპრილს, სიღნაღში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტისთვის, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის სტუდენტებმა, პროფესორ ანა პირცხალაშვილის ხელმძღვანელობით, გამართეს საჯარო მოხელეთა საკონსულტაციო ცენტრის პრეზენტაცია. საჯარო მოხელეები გაეცნენ ცენტრის მიზნებს, მუშაობის პრინციპებს და გამოხატეს დიდი ინტერესი მისი მომსახურებით.

 

სიღნაღის მონიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ უნივერსიტეტთან მრავალმხრივი თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა.

 

 

საკონტაქტო პირი:

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ანა ფირცხალაშვილი ტელ: (+995 32) 2384406 (400);