“ევროპის ყველაზე დიდი გაეროს კონფერენცია ახალგაზრდებისთვის’’

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


“ევროპის ყველაზე დიდი გაეროს კონფერენცია ახალგაზრდებისთვის’’

ააიპ “ახალგაზრდობა საქართველოს მომავლისთვის“ სტუდენტებს ახორციელებს საერთაშორისო პროექტს „ევროპის ყველაზე დიდი გაეროს კონფერენცია ახალგაზრდებისთვის“. პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ

 

საკონტაქტო პირი: ააიპ "ახალგაზრდობა საქართველოს მომავლისთვის" 599504554; 597335551