სტუდენტების მობილობა ლატვიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მობილობა ლატვიაში


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლას (ლატვია) შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტი ვიქტორია მიქავა 2015 წლის 25 აგვისტოდან იმყოფებოდა რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტის რიგის ბიზნესის სკოლაში, ერთი სემესტრით. სწავლის პროცესი დაფინანსებული იყო ლატვიის სტუდენტთა შერჩევისა და მხარდაჭერის ცენტრის მიერ. ლატვიაში დაგროვილი კრედიტები სტუდენტს ჩაეთვალა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში.

 

სტუდენტის შთაბეჭდილებები

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე 577538626; n.kemertelidze@gruni.edu.ge