ჰანს იორკ ალბრეჰტის საჯარო ლექვია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰანს იორკ ალბრეჰტის საჯარო ლექვია


საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა ჩვენი უნივერსიტეტის პარტნიორი მაქს პლანკის ინსტიტუტის დირექტორის, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი საპატიო დოქტორის ჰანს იორკ ალბრეჰტის საჯარო ლექცია თემაზე: „რადიკალური ტერორიზმის თანამედროვე სახე“. ლექციას, სტუდენტების გარდა, აკადემიური პერსონალიც ესწრებოდა.

 

პროფესორმა ალბრეჰტმა მსმენელებს გააცნო ტერორისტული ორგანიზაციების ბრძოლის მეთოდები, მათ შორის, ახალგაზრდების გადაბირების გამოცდილება. აუდიტორიამ, სტუ-მართან ერთად, განიხილა და კრიტიკულად შეაფასა ის სამართლებრივი სტრატეგია, რომელიც ცივილიზებულმა სამყარომ დაუპირისპირა ამ მეთოდებს.

 

ბატონმა ალბრეჰტმა კმაყოფილება გამოთქვა სტუდენტთა მიერ გამოთქმული ყურადსაღები იდეების გამო.