მემორანდუმი მარკეტინგული კვლევების კომპანიასთან “ეი სი თი“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მემორანდუმი მარკეტინგული კვლევების კომპანიასთან “ეი სი თი“

ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მარკეტინგული კვლევების კომპანიასთან "ეი სი თი". მემორანდუმის საფუძველზე მხარეები ხელს შეუწყობენ თანასწორუფლებიანი თანამშრომლობის განვითარებას, განათლებისა და მეცნიერული კვლევის, მომავალი სპეციალისტების კარიერისათვის მომზადების, თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და ცვალებადი ეკონომიკის პირობებთან მათი ადაპტირების პროცესს.