პრაქტიკა მარკეტინგულ ცენტრ „ტერრა მედიაში“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პრაქტიკა მარკეტინგულ ცენტრ „ტერრა მედიაში“

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მე-3 კურსის სტუდენტი ნათია გოგელია პრაქტიკას გადის მარკეტინგულ ცენტრ „ტერრა მედია“-ში. პრაქტიკის გავლის შემდეგ სტუდენტი დაეუფლება არსებული საინფორმაციო გარემოს შესწავლის, კონტროლისა და მოსალოდნელი ცვლილებების კვლევის საფუძვლებს.

 

მარკეტინგული ცენტრი „ტერრა მედია“ წარმოადგენს ISO 9001 – 2000 სერტიფიკატის მფლობელ კომპანიას. ”ტერრა მედიას” საქმიანობაში შედის, ინტეგრირებული ინფორმაციის (მედია მონიტორინგული, მარკეტინგული და სხვა ემპირიული მონაცემების) საფუძველზე ანალიტიკური მოდელების კონსტრუირება, რეკომენდაციების, სამოქმედო გეგმების და სიტუაციური სტრატეგიების შემუშავება.