პროფესორ თელბოტ ბრუკსის სემინარი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესორ თელბოტ ბრუკსის სემინარი


სახელმწიფო უნივერსიტეტის  DELTA (აშშ) პროფესორმა თელბოტ ბრუკსმა საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის სტუდენტებისთვის ჩაატარა სემინარი გარომოს დაცვისა და ბუნებრივი კატასტროფების მართვის საკითხებზე.

 

პროფესორმა ბრუკსმა კმაყოფილება გამოხატა სტუდენტთა მომზადების მაღალი დონით და სურვილი გამოთქვა პარტნიორული თანამშრომლობისათვის.

 

საკონტაქტო პირი: ირინა კობახიძე irina.kobakhidze@gruni.edu.ge; 568 67 60 22