სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში


გრიგოლ გრობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს (საფრანგეთი) დადებული მემორანდუმის საფუძველძე სამართლის სკოლის სტუდენტები მარიამ მუჯირიშვილი და ანა ბასილაური 2015 წლის 20 იანვრიდან ერთი სემესტრის განმავლობაში სასწავლებლად იმყოფებოდნენ ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები. საფრანგეთში დაგროვილი კრედიტები მათ ჩაეთვალათ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. სტუდენტების სწავლა საფრანგეთში დააფინანსა ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შიდა გრანტის ფარგლებში.

 

სტუდენტების შტაბეჭდილებები იხ. აქ.

 

საკონტაქტო პირი: თამარ გაგოშიძე მობ. 571 270 011 ელ.ფოსტა: t.gagoshidze@gruni.edu.ge