პროექტი „მობილობა+“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროექტი „მობილობა+“

ევროკავშირის პროგრამის ერაზმუს+ (Erasmus+) ფარგლებში იწყვება ახალი პროექტი „მობილობა+“, რომლის მიზანია სტუდენტთა, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობის უზრუნველყოფა სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე.

 

სტუდენტებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს პროექტში და მოიპოვოს სტიპენდია.

 

აღსანიშნავია, რომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსაც ხვდა პატივი გამხდარიყო ამ პროექტის მონაწილე.

 

აღნიშნული პროექტი საშუალებას აძლევს ჩვენი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამების II, III და IV დონის სტუდენტებს განახორციელონ საერთაშორისო მობილობა, ანუ ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლონ პორტოს უნივერსიტში, დააგროვონ კრედიტები და შეიძინონ ახალი გამოცდილება.

 

პროექტის კოორდინატორია პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია)

 

პროექტი სრულად არის დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ.

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე, 577538626; n.kemertelidze@gruni.edu.ge